Tatranský horolezecký slovníček

1 hang - prudký svah, ktorým sa dolina zdvihne o jedno "poschodie"

2 SV - skratka svetových strán v tomto prípade severovýchod

3 kamenný mužík - dve, tri alebo viac kameňov položených na seba, niekedy to môže byť aj malá či väčšia kopa skál, je to základný umelo vytvorený orientačný prvok pre horolezcov

4 komín - skalný útvar pripomínajúci vnútro komína, alebo zvislej ríny

5 borhák - lepená skoba osadená do vyvŕtanej diery

6 traverz - vodorovný alebo šikmý lezecký postup

7 štand - istiace stanovište pozostávajúce minimálne z dvoch na sebe nezávislých istiacich bodov, miesto, na ktorom dolezie druholezec k prvolezcovi

8 platňa - skalný útvar (reliéf) bez výrazných špár, previsov, komínov a kaskád

9 kazateľňa, kazateľnica - prírodný skalný balkónik, alebo balkónik v pilieri

10 pilier - útvar (reliéf), pri ktorom je skala vypuklá mierne pripomínajúca horský hrebeň, je to opak vhĺbenia alebo depresie