Technické údaje

V ceste a zostupe je osadených 71 postupových, štandových a zlaňovacích istení. Štandové a zlaňovacie istenia tvoria dva 95 mm dlhé borháky z nerezovej ocele. Postupové istenia tvoria 75 mm dlhé nerezové borháky. Všetky osadené istenia a prepojovacie reťaze sú od slovenského výrobcu BRKO, ktoré doporučuje používať Slovenský horolezecký spolok JAMES. Osadené sú na princípe beznapäťovej kotvy s použitím lepidla HILTI HIT - RE 500 a lepidla MKT VME 385, (výrobca MKT METALL-KUNSTSTOFT-TECHNIK Gmbh). Istiace stanovištia a zlaňovacie závesy sú spojené anodizovanou reťazou s centrálnym okom a oceľovými pozinkovanými karabínami CAMP mailon s pevnosťou 40 kN. Karabíny sú proti poškodeniu vodou a ľadom ošetrené epoxidovým tmelom. Všetkých deväť lanových dĺžok je očistených od voľných blokov. Od voľných skál sme vyčistili aj zlaňovaciu cestu z istiaceho stanovišťa č. 2 a zostup. V šiestej dĺžke sme špáry okolo vybraných štyroch skál, ktoré by sa časom mohli stať ohrozujúcimi, citlivo zatmelili zmesou sivej farby Sika Anchorfix Arktic. Zamedzí to natekaniu vody do špár a spomalí deštruktívny účinok ľadu. Výška steny od nástupu do cesty po vrchol je 135 metrov.