Peilstein

Peilstein

Mekka Viedenských skalolezcov a zároveň najlepšia „Bratislavská“ lezecká oblasť. Je väčší ako Dreveník, ale menší ako Zádiel. Veľký výber dobre odistených ciest od III. - do X. stupňa. Blízkosť Viedne, Brna a Bratislavy je žiaľ rozpoznateľná aj v návštevnosti oblasti.