Turniská

Turniská

Zlepencové veže s výškou až 60 metrov a obrovským skalným oknom   klenbou. Približne 150 ciest od IV. do XI. stupňa obtiažnosti. Čarovná atmosféra dediny, v ktorej končí cesta a začínajú vône zmiešaného lesa.