Kaukaz 2003

Slideshow z trojčlennej (Lucia, Honza a Martin) skialpinisticko–horolezeckej expedície. Na záberoch sa objavujú tri úplne odlišné oblasti najvyšších hôr Európy a takmer všetky Kaukazské päťtisícovky. Prvé snímky sú venované zlyžovaniu Elbrusu z vrcholu, následujú fotografie z tajomnej Cejskej doliny s nádherným vrchom Uilpata 4647 m a záver je venovaný asi najkrajšej časti Kaukazu doline Bezengi. Počas Expedície sme zlyžovali Elbrus 5642 m (Prielbrusie) a vrchol Dychni-Aus-Baši 4000 m (Bezengi). Vyliezli sme Gidan Tau 4185 m a pod vrchol Pik akademik Sacharov (Cej). Fotografie Martin Murár, hudba Jurij Vizbor.