Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika sa zaoberá tvorbou vzdelávacích a výchovných programov využívajúcich zážitky a z nich vzniknutú skúsenosť. K navodzovaniu formujúcich zážitkov disponuje veľmi širokou škálou prostriedkov od činností športových až po umelecké. Veľmi často pritom využíva dobrodružný zážitok a uvedené činnosti realizuje v prírode. Charakteristickými rysmi zážitkovej pedagogiky je zapojenie celého človeka (fyzicky, intelektuálne a emočne) aj jeho predchádzajúcich skúseností a následné spracovanie zážitku. Oproti tradičnému spôsobu vzdelávania, pri ktorom sa používa výklad učiva a učebnice, má výhodu v priamej skúsenosti žiakov s fenoménom preberanej problematiky. Rozdielnym znakom je aj skutočnosť, že učiteľ a žiaci sú spoločne zapojení do aktivít.

Zapojenie celého človeka

Na základe realizovaných výskumov môžme s určitosťou povedať, že zážitková pedagogika zohráva dôležitú úlohu najmä pri rozvoji sebapoznania, tímovej spolupráce a komunikácie. Významne prispieva k fyzickému, personálnemu a sociálnemu vzdelávaniu žiakov. Taktiež výrazne zvyšuje možnosť identifikácie s pozitívnymi rolami a zlepšuje vzťah so školou.